Esu edukologijos mokslų magistrė – dailės didaktikos šakos specialistė, turiu technologijos ir dailės mokytojo kvalifikaciją. Šiuo metu dirbu Vilniaus Gabijos gimnazijoje, Simono Dailės Studijoje, VšĮ “Savęs pažinimo ir saviraiškos studijoje”  bei nuolat aktyviai dalyvauju visuomeniniame – meniniame bei kultūriniame gyvenime. Esu viena iš Simono Dailės Studijos ir VšĮ “Savęs pažinimo ir saviraiškos studijos” įkūrėjų, dailės užsiėmimų ir studijos veiklos koordinatorė, vedu dailės saviraiškos ir dailės terapijos užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, [...]

Kategorijos: Mokytojai

“Tapyba – tai mano meilė, mano džiaugsmas, mano paguoda ir mano ašaros. Tai mano sėkmės ir nesėkmės, mano išsiliejimas, atsidavimas, išpažintis. Tai amžinas nepailstantis trikampis tarp mano minčių, širdies ir drobės. Spalvinės vizijos įsiskverbę taip giliai, jog ir miegant matau jas. Tapydama jaučiu tokią neapsakomą palaimą… Niekada neruošiu piešinio iš anksto, specialiai nekomponuoju, nedėlioju. Viskas kaupiasi širdyje ir išsiveržia spontaniškai. Viską išgyvenu tuo momentu. Emocijų vedama “maudausi spalvose”, tarytum pakylu [...]

Kategorijos: Mokytojai

Simono kūrybos būdas – tai potraukis keistis ir ieškoti naujovių. Galų gale visa tai susipina nuolatiniame potraukyje tapyti. Simonas gana ilgai menus studijavo Islandijoje. Jo kūryba beveik visiškai laisva nuo lietuviško tradicinės tapybos dvelksmo, laisva nuo tų neapčiuopiamų, bet kiekviename VDA absolvento kūryboje kažkaip juntamų mokyklos kerčių. Rita Bočiulytė straipsnyje „Neapibrėžta kvapų būtis“ („Klaipėda“) apie Simoną rašė taip: „Simono Skrabulio bendras paveikslų įspūdis – aukšta koloristinė kultūra, optimistinis autoriaus požiūris [...]

Kategorijos: Mokytojai